Høvdingebold 5. kl. Fanø + Esbjerg (Nordby, Bryndum, Vita) 26.02.24

 

Reglement

Vær opmærksom på ændringer i reglement og holdsammensætning - alt findes i nedenstående link

Stævnereglement kan hentes https://skoleidraet.dk/skolehoevdingebold/staevnereglement/

Mere info på www.skolehøvdingebold.dk

Udover at øve høvdingebold i idrætstimerne kan deltagerne før stævnerne arbejde med et særligt undervisningsmateriale, der sikrer, at alle i klassen har en aktiv rolle ved turneringen. Disse aktiviteter kan indgå i et tværfagligt samarbejde med klassens øvrige lærere.

Team- og Trivselsmateriale - Dansk Skoleidræt- download materialet

Vinderne af de lokale kredsstævner går videre til kredsmesterskabet, der afholdes i Bramming Kultur- og Fritidscenter tirsdag, den 19. marts 2024.

Vinderen af kredsmesterskabet går videre til DM, der afholdes i Flensburg af kreds Sydslesvig 28.- 29. maj 2024.

Stævneansvarlig:
Lene Tang     Mail: leta@esbjerg.dk     Mobil: 2724 1968

Yderligere information:
Der skal deltage mindst én lærer pr. klasse. Senest 2 uger før stævnedagen vil skolerne modtage yderligere oplysninger.

Såfremt din kommune/skole ikke yder tilskud til Dansk Skoleidræt Sydvestjylland, vil der være tale om et deltagergebyr på kr. 300 pr. klasse + 5,50 kr. pr. elev.

Aktivitetsoversigt

 1. 07.
  mar.
  8. klasse
 2. 08.
  mar.
  4.,5. klasse
 3. 08.
  mar.
  5. klasse
 4. 12.
  mar.
  4. klasse
 5. 15.
  mar.
  4. klasse