Høvdingebold 5. kl. Fanø + Esbjerg (Nordby, Bryndum, Vita) 26.02.24

 

Reglement

Ved den nye stævnestruktur, som blev indført i skoleåret 19-20, deltager alle elever fra klassen på samme hold, medmindre særlige omstændigheder forhindrer dette. Klasseholdet spiller en kamp mod et andet hold på 4 sæt, hvor hver elev maksimalt må deltage i 2 af sættene. Der er undtagelser, hvis der i klassen er et mindre antal elever. Ender kampen 2-2 spilles en høvdingeduel, dette med deltagelse af både en pige og en dreng fra hvert hold.

.

Høvdingeboldregler kan hentes her

Stævnereglement kan hentes https://skoleidraet.dk/skolehoevdingebold/staevnereglement/

Holdkort kan hentes her

Mere info på www.skolehøvdingebold.dk

Udover at øve høvdingebold i idrætstimerne kan deltagerne før stævnerne arbejde med et særligt undervisningsmateriale, der sikrer, at alle i klassen har en aktiv rolle ved turneringen. Disse aktiviteter kan indgå i et tværfagligt samarbejde med klassens øvrige lærere.

Team- og Trivselsmateriale - Dansk Skoleidræt- download materialet

Vinderne af de lokale kredsstævner går videre til kredsmesterskabet, der afholdes i Bramming Kultur- og Fritidscenter tirsdag, den 19. marts 2024.

Vinderen af kredsmesterskabet går videre til DM, der afholdes i Flensburg af kreds Sydslesvig 28.- 29. maj 2024.

Stævneansvarlig:
Lene Tang     Mail: leta@esbjerg.dk     Mobil: 2724 1968

Yderligere information:
Der skal deltage mindst én lærer pr. klasse. Senest 2 uger før stævnedagen vil skolerne modtage yderligere oplysninger.

Såfremt din kommune/skole ikke yder tilskud til Dansk Skoleidræt Sydvestjylland, vil der være tale om et deltagergebyr på kr. 300 pr. klasse + 5,50 kr. pr. elev.

SignUpForm

Aktivitetsoversigt

 1. 02.
  jun.
  0.,1.,2. klasse
 2. 20.
  sep.
  7. klasse
 3. 20.
  sep.
  7. klasse
 4. 28.
  sep.
  Fodbold 6. kl. Ribe 28.09.23
  Ribe Fritidscenter
  6. klasse
 5. 28.
  sep.
  6. klasse