Høvdingebold 5. kl. Fanø + Esbjerg (Nordby, Bryndum, Vita) 27.02.23

 

Reglement

Ved den nye stævnestruktur, som blev indført i skoleåret 19-20, deltager alle elever fra klassen på samme hold, medmindre særlige omstændigheder forhindrer dette. Klasseholdet spiller en kamp mod et andet hold på 4 sæt, hvor hver elev maksimalt må deltage i 2 af sættene. Der er undtagelser, hvis der i klassen er et mindre antal elever. Ender kampen 2-2 spilles en høvdingeduel, dette med deltagelse af både en pige og en dreng fra hvert hold.

.

Høvdingeboldregler kan hentes her

Stævnereglement kan hentes https://skoleidraet.dk/skolehoevdingebold/staevnereglement/

Holdkort kan hentes her

Mere info på www.skolehøvdingebold.dk

Udover at øve høvdingebold i idrætstimerne kan deltagerne før stævnerne arbejde med et særligt undervisningsmateriale, der sikrer, at alle i klassen har en aktiv rolle ved turneringen. Disse aktiviteter kan indgå i et tværfagligt samarbejde med klassens øvrige lærere.

Team- og Trivselsmateriale - Dansk Skoleidræt- download materialet

Vinderne af de lokale kredsstævner går videre til kredsmesterskabet, der afholdes i Bramming Kultur- og Fritidscenter tirsdag, den 21. marts 2023.

Vinderen af kredsmesterskabet går videre til DM, der afholdes af kreds Gl. Roskilde Amt, Greve 16.-17. maj 2023.

Stævneansvarlig:
Lene Tang     Mail: leta@esbjerg.dk     Mobil: 2724 1968

Yderligere information:
Der skal deltage mindst én lærer pr. klasse. Ca. 3 uger før stævnedagen vil skolerne modtage yderligere oplysninger.

Såfremt din kommune/skole ikke yder tilskud til Dansk Skoleidræt Sydvestjylland, vil der være tale om et deltagergebyr på kr. 300 pr. klasse + 5,50 kr. pr. elev.

SignUpForm

Aktivitetsoversigt

 1. 02.
  dec.
  4.,5. klasse
 2. 05.
  dec.
  5. klasse
 3. 11.
  jan.
  5. klasse
 4. 17.
  jan.
  5. klasse
 5. 18.
  jan.
  9. klasse