Repræsentanskabsmøde med kursus 2021

Det årlige repræsentantskabsmøde er en god lejlighed til at få mødt andre ildsjæle og udvekslet erfaringer. Vi bestræber os på at arrangere et kursus med et tema der er aktuelt.

Kreds Trekantområdet

 

Til idrætslærerne ved skolerne,                                         Hejls, den 22. juni. 2021

Til orientering for skolelederne,

 

Kære Idrætslærer og andre idræts interesserede!

Så er det tid til at indbyde til ordinært repræsentantskabsmøde

onsdag den 25. aug. 2021.

Arrangementet finder i år sted i SMASH Padelcenter Horsens Fuglevangsvej 47, 8700 Horsens.

Dagen begynder traditionen tro med kursus.

Mød op og få direkte indflydelse på fremtiden i Dansk Skoleidræt Trekantområdet.

Kom og præg vores aktivitetstilbud til elever såvel som lærere og få indflydelse på, hvad Dansk Skoleidræt skal betyde for vores område og din skole!

 

Program:

9.00: Morgenmad evt. omklædning

9.30: Kursus i Padel med undervisningsforslag (Se nedenstående, gratis)

11.30: Bad og omklædning

12.00: Frokost

12.30-14.00: Repræsentantskabsmøde (Dagsorden ifølge vedtægterne, § 5 c, se nedenstående)

 

 

Tilmelding: Tilmeld dig på kredsens hjemmeside.

Ca. 1 uge før modtager i Årsberetningen på den mailadresse I angiver ved tilmelding.

 

Med venlig hilsen - på kredsbestyrelsens vegne

Hans Martin Damm

 

 5) Repræsentantskabet

C: Funktion Det ordinære repræsentantskabsmøde afvikles efter flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent. 2. Optagelse af enkeltmedlemmer (gældende til næste repræsentantskabsmøde)
 2. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i Landsorganisationen
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
 7. Valg af:
 8. Formand (ulige år) b. 5-9 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 3-5 hvert år) På valg 2021, Jane, Annette, Anders og Kristian R
 9. 0-2 suppleanter til kredsbestyrelsen Line
 10. 2 revisorer (der vælges 2 hvert år)
 11. 0-1 revisorsuppleant

Valgene under punkt 8 a og b gælder for 2 år, under c, d og e for 1 år.

 1. Fastsættelse af tid og evt. værtskab for næste repræsentantskabsmøde
 2. Eventuelt

Kun medlemmer af repræsentantskabet kan vælges til Kredsbestyrelsen.

Ved afstemning har hver repræsentant én stemme til rådighed, og alle beslutninger og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver fastsættelse af kontingentstørrelse ¾ majoritet.

Skriftlig afstemning foretages, hvis der fremsættes ønske derom, og altid ved valg, hvis der er flere kandidater, end der skal vælges.

 

 

 

 

SignUpForm

De er allerede tilmeldt

Skole Klasser Kontaktperson
Sdr Vang Skole Hans Damm
revisor og repræsentantskabet Niels Kjestrup
ødsted skole Nicolai Christensen
Ødsted Skole Christian Mejer
Østerhåbskolen, afdeling Flyveren Line Rindom
Ungdomsskolen - Heltidsundervisningen Hybenvej Roadi Odisho
Ungdomsskolen - Heltidsundervisningen Hybenvej hans-per hansen

Aktivitetsoversigt

 1. 25.
  aug.
  Repræsentanskabsmøde med kursus 2021
  Smash Padelcenter Horsens
 2. 04.
  nov.
  2. klasse
 3. 04.
  nov.
  5. klasse
 4. 11.
  nov.
  3. klasse
 5. 23.
  nov.
  Krop og Sans Kolding nov 2021
  Pædagogseminariet Kolding
  2. klasse