Repræsentanskabsmøde med kursus

Det årlige repræsentantskabsmøde er en god lejlighed til at få mødt andre ildsjæle og udvekslet erfaringer. Vi bestræber os på at arrangere et kursus med et tema der er aktuelt.

Kreds Trekantområdet

 

Til idrætslærerne ved skolerne,                                             Hejls, den 5. maj. 2021

Til orientering for skolelederne,

 

Kære Idrætslærer og andre idræts interesserede!

Så er det normalt tid til at indbyde til ordinært repræsentantskabsmøde, men i år har vi grundet Covid 19 valgt at udskyde det til sidst i april. Bedste bud er lige nu.

onsdag den 25. august 2021

Arrangementet finder i år sted på Østbirk Skole (Horsens). Dagen begynder traditionen tro med kursus. Kl. 12.00 indledes selve repræsentantskabsmødet.

Mød op og få direkte indflydelse på fremtiden i Dansk Skoleidræt Trekantområdet.

Kom og præg vores aktivitetstilbud til elever såvel som lærere og få indflydelse på hvad Dansk Skoleidræt skal betyde for vores område og din skole!

 

Program:

08.45 Ankomst 

09.00-11.30: Kursus

11.30-12.00: Bad / omklædning og sandwich

12.00- ca.14.00: Repræsentantskabsmøde (Dagsorden ifølge vedtægterne, § 5)

 

Tilmelding: Tilmeld dig på kredsens hjemmeside.

Ca. 1 uge før modtager i Årsberetningen på den mailadresse I angiver ved tilmelding.

 

Mød omklædt til kursus.

 

Med venlig hilsen - på kredsbestyrelsens vegne

Hans Martin Damm

Hejls 21.01 2020

Årsberetning 2020

2019 var lige som 2018 et år med sin egen historie. I årets start meldte Horsens ud at de igen ville betale samlet medlemskab for kommunens skoler.

I samme omgang valgt Anette og Anders begge fra Horsensskoler at opstille til bestyrelsen, så de sammen med Kristian og Mette har betjent skolerne i Horsens kommune.

Bestyrelsen bestod efter Repræsentantskabsmødet 2019 af hele 8 personer, det højeste antal i min bestryrelsestid.

 

Samtidig har vi arbejdet for at Hedensted kommune på et så oplyst grundlag som muligt, skulle kunne tage stilling til om de ville være partner med dansk skoleidræt.

Vi har hertil fået god hjælp af Christian Ditlevsen og Finn Kristensen. Mette Bolmgreen har efterfølgende været til møde med forvaltningen i Hedensted om hvordan et idrætslærerforum kan komme op at stå i Hedensted. Vi forventer snart et medlemskab for alle folkeskolerne i Hedensted.

 

Kolding og Vejle. Det er trofaste kommuner, der har haft alle skoler med de 13 år man har kunne melde en hel kommune ind i vores kreds.

Endelig har vi så Fredericia som vi stadig ikke har fået fat i. Vi har ikke haft de fornødne ressourcer til at presse på, hvilket vi det kommende år håber at kunne gøre.

 

Dansk Skoleidræts på landsplan er i en ombrydningsfase. Den gamle kendte finansieringsmodel med projekter, bliver afløst af en mere kommerciel måde at drive forretning på.

Skolerne vil i høj grad blive mødt af krav om betaling for at deltage i dansk skoleidræts produkter. Samtidig er der andre spillere på banen, der også tilbyder mulighed for at få brugt økonomi på idræt.

Få Dansk skoleidræt er der også et håb om at man i højere grad vil opleve en finansiering fra det offentlige.

Det gør det lettere at holde fast i gode afprøvede koncepter, der ikke hele tiden skal skiftes ud med nye eller have ny etiket.

 

Vi har i år været tilgodeset med penge til aktiviteter fra både foreningspuljen og Nordea Lokalpuljen. Så det er planen at få disse ekstra midler kanaliseret ud i idrætsaktiviteter til glæde for skolebørnene. Vi kommer her til at bede jer idrætsinteresserede om hjælp, både med ideer, men også om jeres arbejdsindsats, som vi gerne vil frikøbe, hvis I kan være behjælpelige med at afholde aktiviteter for elever.

 

Til sidst skal der igen lyde en kæmpe tak til bestyrelsen, til alle de klubber, skoler,

forbund, foreninger med mere vi samarbejder med og til det store tal af frivillige, der stiller op til alle mulige forskellige ting. Ingen nævnt ingen glemt. Sidst men ikke mindst også en stor tak til alle der bruger Dansk Skoleidræt på den ene eller den anden måde. Det er jer vi er her for og uden jer var der ikke noget Dansk Skoleidræt.

Med ønsket om et rigtig godt år for skoleidrætten

Hans Martin Damm

SignUpForm

De er allerede tilmeldt

Skole Klasser Kontaktperson
Sdr Vang Hans Martin Damm
Repræsentantskabet og revisor. Evt. hjælp med dirigentjob. Niels Kjestrup
Petersmindeskolen Julie Røjgaard
Østerhaabskolen afdl. Torsted Anders Uldum Petersen
Veteran og æresnål Henning Møller
Thyregod Skole Jeanett Klos
Thyregod Skole Maja Franck
Ullerup Bæk Skolen Afd. Skjoldborgsvej Trine Majgaard
Ullerup Bæk Skolen afdeling Skjoldborgsvej Martin Stigbjerg Schmidt
Østerhåbskolen Line Rindom Rindom
Østerhåbskolen Brian Rasmussen
Østerhåbskolen Dorthe Nielsen
Østerhåbskolen Lotte Trust
Ødsted skole Nicolai Christensen
Ødsted Skole Christian Mejer
Repræsentantskab og revisor Steen Juulsen
Østerhåbskolen Camilla Daugaard Andersen
Sdr. Bjert Centralskole Jane Aggerholm
UCV 10. klasse Kristian Rosendal Hansen

Aktivitetsoversigt

 1. 21.
  jun.
  bevægelsesdag for 6. årg. på SIM
  Skolen i Midten Hedensted
  6. klasse
 2. 23.
  jun.
  Sommerfestival SIM
  Skolen i Midten Hedensted
  2.,3. klasse
 3. 26.
  jun.
  2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. klasse
 4. 25.
  aug.
  Repræsentanskabsmøde med kursus
  Østerhåbskolen Torsted
 5. 04.
  nov.
  5. klasse