Repræsentanskabsmøde med kursus

Det årlige repræsentantskabsmøde er en god lejlighed til at få mødt andre ildsjæle og udvekslet erfaringer. Vi bestræber os på at arrangere et kursus med et tema der er aktuelt.

Kreds Trekantsområdet

 

Til idrætslærerne ved skolerne,                                             Hejls, den 16. dec. 2019

Til orientering for skolelederne,

 

Kære Idrætslærer og andre idræts interesserede!

Så er det tid til at indbyde til ordinært repræsentantskabsmøde

onsdag den 29. jan. 2020.

Arrangementet finder i år sted i Petersmindehallen (Vejle). Dagen begynder traditionen tro med kursus, i år, ikke bare et men hele to af slagsen. Kl. 12.00 indledes selve repræsentantskabsmødet.

Mød op og få direkte indflydelse på fremtiden i Dansk Skoleidræt Trekantområdet.

Kom og præg vores aktivitetstilbud til elever såvel som lærere og få indflydelse på hvad Dansk Skoleidræt skal betyde for vores område og din skole!

 

Program:

08.45 Ankomst til Petersmindehallen, Petersmindevej 25, 7100 Vejle .

09.00-11.30: Kursus ”Løb, kast og spring-dugen” og ”Bokse oplevelse” på skift. (Se nedenfor)

11.30-12.00: Bad / omklædning og sandwich

12.00- ca.14.00: Repræsentantskabsmøde (Dagsorden ifølge vedtægterne, § 5)

 

Tilmelding: Tilmeld dig på kredsens hjemmeside.

Ca. 1 uge før modtager i Årsberetningen på den mailadresse I angiver ved tilmelding.

 

Løb, spring og kast:

Kurset i løb, spring og kast tager udgangspunkt i fælles mål og skal give deltagerne inspiration til deres arbejde med løb, spring og kast. Tilgangen vil være en blanding af praktiske aktiviteter inden for indholdsområdet som kobles til den didaktiske model på Løb, spring og kast-dugen. Endvidere rummer kurset refleksioner over didaktiske muligheder og udfordringer inden for løb spring og kast med henblik på, hvordan man kan tilrettelægge undervisningsforløb med fokus på løb, spring og kast.

Varighed ca. 65 min

Underviser: Torben Hansen, Dansk Skoleidræt

 

Boksning - Svæv som en sommerfugl og stik som en bi: 

Denne kursusdel vil have fokus på boksning, kropsbasis og historie. I løbet af sessionen, vil I blive præsenteret for, samt prøve kræfter med et undervisningsforløb, som tager afsæt i kropsbasisdugen, boksetekniskeøvelser, kampøvelser, sjipning og historien om den legendariske Muhammad Ali. 

I får et konkret undervisningsforløb (5.- 9. klasse) med hjem. 

 

Varighed: Ca. 70 min.  

Underviser: Kristian Schou Pedersen Lærer og boksetræner

 

Mød omklædt til kursus.

 

Med venlig hilsen - på kredsbestyrelsens vegne

Hans Martin Damm

Hejls 21.01 2020

Årsberetning 2020

2019 var lige som 2018 et år med sin egen historie. I årets start meldte Horsens ud at de igen ville betale samlet medlemskab for kommunens skoler.

I samme omgang valgt Anette og Anders begge fra Horsensskoler at opstille til bestyrelsen, så de sammen med Kristian og Mette har betjent skolerne i Horsens kommune.

Bestyrelsen bestod efter Repræsentantskabsmødet 2019 af hele 8 personer, det højeste antal i min bestryrelsestid.

 

Samtidig har vi arbejdet for at Hedensted kommune på et så oplyst grundlag som muligt, skulle kunne tage stilling til om de ville være partner med dansk skoleidræt.

Vi har hertil fået god hjælp af Christian Ditlevsen og Finn Kristensen. Mette Bolmgreen har efterfølgende været til møde med forvaltningen i Hedensted om hvordan et idrætslærerforum kan komme op at stå i Hedensted. Vi forventer snart et medlemskab for alle folkeskolerne i Hedensted.

 

Kolding og Vejle. Det er trofaste kommuner, der har haft alle skoler med de 13 år man har kunne melde en hel kommune ind i vores kreds.

Endelig har vi så Fredericia som vi stadig ikke har fået fat i. Vi har ikke haft de fornødne ressourcer til at presse på, hvilket vi det kommende år håber at kunne gøre.

 

Dansk Skoleidræts på landsplan er i en ombrydningsfase. Den gamle kendte finansieringsmodel med projekter, bliver afløst af en mere kommerciel måde at drive forretning på.

Skolerne vil i høj grad blive mødt af krav om betaling for at deltage i dansk skoleidræts produkter. Samtidig er der andre spillere på banen, der også tilbyder mulighed for at få brugt økonomi på idræt.

Få Dansk skoleidræt er der også et håb om at man i højere grad vil opleve en finansiering fra det offentlige.

Det gør det lettere at holde fast i gode afprøvede koncepter, der ikke hele tiden skal skiftes ud med nye eller have ny etiket.

 

Vi har i år været tilgodeset med penge til aktiviteter fra både foreningspuljen og Nordea Lokalpuljen. Så det er planen at få disse ekstra midler kanaliseret ud i idrætsaktiviteter til glæde for skolebørnene. Vi kommer her til at bede jer idrætsinteresserede om hjælp, både med ideer, men også om jeres arbejdsindsats, som vi gerne vil frikøbe, hvis I kan være behjælpelige med at afholde aktiviteter for elever.

 

Til sidst skal der igen lyde en kæmpe tak til bestyrelsen, til alle de klubber, skoler,

forbund, foreninger med mere vi samarbejder med og til det store tal af frivillige, der stiller op til alle mulige forskellige ting. Ingen nævnt ingen glemt. Sidst men ikke mindst også en stor tak til alle der bruger Dansk Skoleidræt på den ene eller den anden måde. Det er jer vi er her for og uden jer var der ikke noget Dansk Skoleidræt.

Med ønsket om et rigtig godt år for skoleidrætten

Hans Martin Damm

De er allerede tilmeldt

Skole Klasser Kontaktperson
Sdr Vang Hans Martin Damm
Repræsentantskabet og revisor. Evt. hjælp med dirigentjob. Niels Kjestrup
Petersmindeskolen Julie Røjgaard
Østerhaabskolen afdl. Torsted Anders Uldum Petersen
Veteran og æresnål Henning Møller
Thyregod Skole Jeanett Klos
Thyregod Skole Maja Franck
Ullerup Bæk Skolen Afd. Skjoldborgsvej Trine Majgaard
Ullerup Bæk Skolen afdeling Skjoldborgsvej Martin Stigbjerg Schmidt
Østerhåbskolen Line Rindom Rindom
Østerhåbskolen Brian Rasmussen
Østerhåbskolen Dorthe Nielsen
Østerhåbskolen Lotte Trust
Ødsted skole Nicolai Christensen
Ødsted Skole Christian Mejer
Repræsentantskab og revisor Steen Juulsen
Østerhåbskolen Camilla Daugaard Andersen
Sdr. Bjert Centralskole Jane Aggerholm
UCV 10. klasse Kristian Rosendal Hansen

Aktivitetsoversigt

 1. 04.
  nov.
  3. klasse
 2. 06.
  nov.
  5. klasse
 3. 19.
  nov.
  2. klasse
 4. 04.
  feb.
  Gymnastikdag på Ågård
  Aagaard Efterskole
  5. klasse
 5. 04.
  mar.
  Gymnastikdag Vandel
  Vandel Efterskole
  5. klasse