Medlemsskoler

Medlemsskoler i Dansk Skoleidræt Vestsjælland.

Alle kommunale skoler i Holbæk-, Kalundborg-, Odsherred-, Ringsted-, Slagelse- og Sorø Kommune er medlemsskoler, da kommunerne betaler kontingent årligt,

 

Øvrige medlemsskoler:

Friskolen og idrætsefterskolen Ubby

Kalundborg Friskole

Dyhrs Skole, Slagelse

Holbæk Private Realskole

Tømmerup fri- og efterskole

 

Kontingent er fastsat til 5 kr. pr.elev på skolen.

 

Indmeldelsesblanket fås ved henvendelse til formanden:

Erik Elmelund

Solbakken 40, 4400 Kalundborg

elmelund@ka-net.dk

 

 

 

Den kan også udskrives herfra:

 

Indmeldelsesblanket til Dansk Skoleidræt, Vestsjælland.

2017

 

 

Skolens navn_____________________________________________________

 

Skolens adresse___________________________________________________                       

 

tlf.                    ______________    

 

Skolens e-mail____________________________________________

 

Skolens ean /cvr – nr. ______________________________

 

 

Elevtal            _______                       Beløb indbetalt: Kr.__________

 

Kontingent: 5 kr. pr. elev.                                                                     

                                                                                       Indbetales til:

                                                                                       Dansk Skoleidræt, Vestsjælland

                                                                                       Kasserer Kirsten Hald

                                                                                       Konto: 0537 – 8025637535

 

 

Idrætskontaktpersonens navn og e-mailadresse

_______________________________________________________________________

 

 

Dato for indmeldelse:___________   Gældende når beløbet er indbetalt.

 

 

 

Skoleleders underskrift_______________________________________________

 

Sendes til:

 

Dansk Skoleidræt Vestsjælland

Formand

Erik Elmelund

Solbakken 40

4400 Kalundborg

elmelund@ka-net.dk