Holdsammensætningsregler for DM - stævner

Betingelser for holdsammensætningen ved DM stævner.

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt
sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2
klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra 1 klasse på
årgangen under.