Inspiration til Legepatruljen og GameBoosters

Elevdrevne aktive pauser

Elevdrevne aktive pauser

Formålet med kurset er at give en samlet introduktion og inspiration til, hvordan man kan skabe aktive pauser på egen skole med de ældre elever som igangsætttere af lege, aktiviteter og turneringer for de yngre elever.

Legepatruljen og GameBoosters er den aktive pause for eleverne i 0.-6. klasse. Legepatruljen og GameBoosters får eleverne til at bevæge sig mere i løbet af skoledagen gennem lege, aktiviteter og turneringer i pauserne, hvor de ældre elever er igangsættere.

Dette giver:

  • Mere liv i skolegården - både fysisk og socialt
  • Bedre trivsel blandt eleverne både på egen årgang, men også på tværs af skolens andre årgange
  • Aktive pauser til glæde og gavn for alle
  • Øget sundhed og læring hos eleverne

Kurset har fokus på at give eleverne inspiration og værktøjer til at komme i gang med Legepatrulje og GameBoosters på egen skole med en grundig introduktion til begge former for aktive pauser.
Alle skal forberede sig på en dag med masser af fysisk aktivitet, med fif og gode ideer - men også en dag der indeholder teori om og refleksioner omkring, hvordan man bliver en god Legepatrulje og GameBoosters.

Læs mere om Legepatruljen og GameBoosters.

 

Sådan håndterer vi Covid-19 i forbindelse med kurser

Kursuskalender

Bestil et kursus fra kursuskataloget