Legepatruljekursus

Styrk trivslen med elevdrevet leg i pauserne

Styrk trivslen med elevdrevet leg i pauserne

Formålet med kurset er at uddanne deltagerne til at være Legepatrulje på egen skole. Legepatruljen er den aktive pause for eleverne i 0.-3. klasse, hvor de ældre elever er igangsættere af leg og bevægelse.

Sådan tager vi højde for Covid-19 på Legepatruljekurser:

  • Deltager der elever fra forskellige skoler, blander vi ikke eleverne på tværs af skolerne ved aktiviteter og lege.

  • De lege og aktiviteter kurset indeholder er tilpasset, så der er minimum kropskontakt.

  • Vi medbringer minimum af rekvisitter.

  • Vi rengør alle redskaber og remedier forud for hvert kursus.

  • Vi medbringer naturligvis håndsprit til instruktører og kursister

Legepatruljen er et tilbud til alle landets skoler om aktive pauser til glæde og gavn for alle.

Dette giver:

  • Mere liv i skolegården - både fysisk og socialt.
  • Bedre trivsel blandt eleverne både på egen årgang - og på tværs af skolens årgange.
  • Øget sundhed og læring hos eleverne.

Kurset indeholder introduktion til lege, hvor deltagerne er opdelt i mindre grupper, der instruerer hinanden i udvalgte lege og selv leger med. Derudover får eleverne en masse praktisk viden og gode råd om både de praktiske aktiviteter og dét at være rollemodel og igangsætter.

Det anbefales, at den enkelte skole efter egne kriterier udvælger 6-8 elever, gerne af begge køn og på tværs af klasser og/eller klassetrin til at deltage på kurset med henblik på efterfølgende at oprette en legepatrulje på egen skole.

Desuden forventes det, at hver skole har tilknyttet én (og meget gerne to) tovholder(e), som deltager på kurset. Tovholderne får også info og gode råd på kurset om opstart og ”drift” af Legepatruljen som en del af skolens hverdag. 

Alle deltagere kan se frem til en dag med masser af sjov og fysisk aktivitet, hvorfor både elever og lærere bedes møde op i idrætstøj til kurset.

Læs mere om Legepatruljen.