Bevægelse i fagene for hele klassen

Skab variation i din undervisning

Et kursus for lærere og elever

Formålet med kurset er, at elever og lærere får inspiration og konkrete øvelser,
der understøtter bevægelsesaktiviteter i undervisningen. Øvelserne kan igangsættes
af såvel elever som lærere.

Elever og lærere skal igennem en masse forskellige aktiviteter (fra øvelseshæftet)med fokus på fagligt indhold i hhv. de humanistiske og naturvidenskabelige fag.

Der vises forskellige måder at strukturere bevægelsesaktiviteterne på, og der vil være tale om universelle strukturer, der også kan bruges med andet indhold.

Desuden laves der aktiviteter, hvor eleverne inddrages i enten udviklingen eller justeringen af aktiviteten. Der vil være fokus på det faglige indhold, så det dermed er bevægelsesaktiviteter integreret i den boglige undervisning.

Kurset er af praktisk karakter.