Bevægelse i undervisningen

En introduktion til at arbejde en varieret skoledag

Kurset er for dig, der gerne vil blive endnu bedre til at implementere meningsfuld bevægelse i undervisningen.

Formålet med kurset er at give deltagerne konkrete didaktiske værktøjer til at målrette bevægelsen i egen undervisning, at skabe bevidsthed omkring, hvilke bevægelsestyper og hvilket fagligt indhold i undervisningen, der spiller godt sammen, samt at reflektere over og arbejde med udvikling af egen undervisning.

 

Deltagerne får viden og inspiration til både faglige øvelser og brain breaks. Med afsæt i forskningsmæssige argumenter for at lave bevægelse i løbet af hele skoledagen introduceres kursisterne for en kategorisering af brain breaks, der giver indsigt i, hvordan bevægelse kan bidrage og bruges til forskellige formål og have forskellige effekter. Derudover introduceres Bevægelsesblomsten, et didaktisk værktøj, der har til formål at nuancere bevægelsesbegrebet og give indsigt i, hvordan bevægelsen kan bidrage til at arbejde med de forskellige faglige indholdsområder og arbejdsmetoder i fagene. Det tydeliggøres, hvordan det faglige element i undervisningen kan være afsættet for valg af bevægelsestype.

 

Kursisterne får mulighed for at reflektere over egen undervisning og arbejde med udvikling af målrettede aktiviteter. Endelig tydeliggør kurset muligheder og faciliteter i forhold til at implementere bevægelse og bevægelseskultur på egen skole. Du får en masse praktiske idéer med hjem, som er lige til at gå i gang med hjemme hos dine elever. På dette kursus vil indholdet både have teoretisk og praktisk karakter. Kurset finder sted i Dansk Skoleidræts egne lokaler og vil være med fuld forplejning i løbet af dagen.

 

Materialer:
Plakat med bevægelsesblomsten

HUSK:
Kurset vil overvejende være af praktisk karakter, så der anbefales tøj og sko til bevægelse.