Bevægelse med elevinddragelse

Få engagerede elever i bevægelse

Få engagerede elever i bevægelse

Formålet med kurset er at få viden om og kendskab til arbejdet med elevinddragelse med henblik på at øge elevernes motivation, trivsel og læring. Kurset har til hensigt at give indsigt i, hvordan man som underviser kan nuancere bevægelsesbegrebet og skabe et bevidst valg af bevægelsestype i undervisningen. Målet er at underviseren kan reflektere over og arbejde med udvikling af målrettede bevægelsestyper i sin undervisning. 

På dette kursus vil indholdet overvejende være af praktisk karakter og centrere sig omkring kategorisering, forståelse og udvikling af forskellige brain breaks. Med afsæt i forskningsmæssige argumenter for at lave bevægelse gennem hele skoledagen introduceres deltagerne for det gratis digitale værktøj, Bevægelsesboxen (B-boxen), der har til formål at sikre en højere grad af elevinddragelse i undervisningen, således at eleverne motiveres, trives og bliver mere læringsparate. Kursisterne får mulighed for at arbejde med udvikling af målrettede aktiviteter og at reflektere over egen undervisning.

 

Sådan håndterer vi Covid-19 i forbindelse med kurser

 

Kursuskalender

Bestil et kursus fra kursuskataloget