Bevægelse med og uden faglig kobling

Et kombineret kursus

Bevægelse med og uden faglig kobling

Formålet med kurset er at få konkrete didaktiske værktøjer til at målrette bevægelsen i egen undervisning, at få viden om og kendskab til arbejdet med elevinddragelse med henblik på at øge elevernes motivation, trivsel og læring og at reflektere over og arbejde med udvikling af egen undervisning.

På dette kursus kombineres de to kurser ”Bevægelse integreret i undervisningen” og ”Bevægelse med elevinddragelse”. Kurset vil overvejende være af praktisk karakter, og med afsæt i forskningsmæssige argumenter for at lave bevægelse i skoledagen introduceres deltagerne for det didaktiske værktøj Bevægelsesblomsten, der har til formål at nuancere bevægelsesbegrebet og give indsigt i, hvordan bevægelsen kan bidrage til at arbejde med de forskellige faglige indholdsområder og arbejdsmetoder i fagene.

 

I løbet af kurset får deltagerne mulighed for at reflektere over egen undervisning og arbejde med udvikling af målrettede aktiviteter. Der arbejdes derudover med en kategorisering af brain breaks, og der gives kort indsigt i, hvordan elevinddragelse kan tænkes ind i udviklingen af bevægelsesaktiviteter. Endelig tydeliggør kurset muligheder og faciliteter i forhold til at implementere bevægelse og bevægelseskultur på egen skole.

Bemærk: Der gives på dette kursus ikke tid til at arbejde med Bevægelsesboxen (Se kurset ”Bevægelse med elevinddragelse”, hvis dette ønskes).

 

Sådan håndterer vi Covid-19 i forbindelse med kurser

Kursuskalender

  1. 27.
    jan.
    2021
Bestil et kursus fra kursuskataloget