I dybden med faglige bevægelsesaktiviteter

Skab variation i din undervisning

Skab variation i din undervisning

Formålet med kurset er at give deltagerne konkrete didaktiske værktøjer til at
målrette bevægelsen i egen undervisning, at skabe bevidsthed omkring, hvilke
bevægelsestyper og hvilket fagligt indhold i undervisningen, der spiller godt sammen samt at reflektere over og arbejde med udvikling af egen undervisning.

Kurset er for dig, der allerede er i gang med bevægelse i undervisningen og gerne vil blive endnu bedre til at implementere meningsfuld bevægelse i undervisningen.

Med afsæt i forskningsmæssige argumenter for at lave bevægelse i løbet af hele skoledagen introduceres kursisterne for Bevægelsesblomsten, et didaktisk værktøj, der har til formål at nuancere bevægelsesbegrebet og give indsigt i, hvordan bevægelsen kan bidrage til at arbejde med de forskellige faglige indholdsområder og arbejdsmetoder i fagene. Det tydeliggøres, hvordan det faglige element i undervisningen kan være afsættet for valg af bevægelsestype.

Kursisterne får mulighed for at reflektere over egen undervisning og arbejde med udvikling af målrettede aktiviteter. Endelig tydeliggør kurset muligheder og faciliteter i forhold til at implementere bevægelse og bevægelseskultur på egen skole.

På dette kursus vil indholdet både have teoretisk og praktisk karakter.