Inspiration til brain breaks og faglige øvelser

Praktiske idéer til undervisningen

Praktiske idéer til undervisningen

Formålet med kurset er en introduktion til at arbejde med bevægelse i undervisningen. Deltagerne får viden og inspiration til både faglige øvelser og brain breaks.

Kurset tager afsæt i forskningsmæssige argumenter for at lave bevægelse i skoledagen.
Deltagerne præsenteres for det didaktiske værktøj Bevægelsesblomsten i forbindelse med faglige øvelser. Derudover præsenteres deltagerne for en kategorisering af brain breaks. Begge modeller giver indsigt i, hvordan bevægelse kan bidrage og bruges til forskellige formål og have forskellige effekter.

Kurset er til dig, der gerne vil godt i gang med bevægelse i undervisningen. Du får en masse praktiske idéer med hjem, som er lige til at gå i gang med hjemme hos dine elever.

Kurset vil overvejende være af praktisk karakter.