Bevægelse i udskolingen

Bevægelse i udskolingen

Bevægelse og innovation i udskolingen

Formålet med workshoppen er at præsentere et undervisningskoncept (KreaKtive Unge), som bl.a. gennem medbestemmelse skal understøtte de store elever i at bevæge sig mere i løbet af deres skoledag.

Workshoppen tager afsæt i et undervisningskoncept, som Dansk Skoleidræt har udviklet i samarbejde med skoler og elever. Materialet inspirerer til, hvordan vi som undervisere gennem en involverende og innovativ proces skaber langtidsholdbare bevægelsesaktiviteter- og koncepter, som eleverne føler ejerskab for og synes er sjove.
På workshoppen præsenterer vi undervisningskonceptet og arbejder videre med, hvordan det kan buges på jeres respektive skoler.

Det får du:

  • Præsentation af et undervisningskoncept som med en innovativ tilgang inddrager eleverne i at skabe deres egne bevægelsesaktiviteter.
  • Inspiration til idegenereringsprocesser og -øvelser.
  • En faciliteret proces med et mål om, at du selv finder frem til, hvad du vil og kan gøre på din skole, for at skabe mere bevægelse i udskolingen.
  • Inspiration fra andre undervisere omkring hvordan de tackler bevægelse i udskolingen på deres skoler.

 

Det forpligter du dig til:

  • At lade dig inspirere af materialet og workshoppen og afprøve det med en eller flere udskolingsklasser i løbet af efteråret.
  • At give Dansk Skoleidræt feedback, enten skriftligt eller mundtligt. Fx en onlinesamtale på ca. 30 min. Dette aftales nærmere. Vi er fleksible.

Forplejning: Sandwich, frugt og snacks.

 

Læs mere om KreaKtive Unge her.