Læreruddannelsen

Bevægelse i skolen

Et tilbud til læreruddannelsen

Formålet med kurset er at klæde de studerende på til at komme i gang med bevægelse og opbygge deres værktøjskasse med ideer til bevægelse i skolen. De studerende får praksiseksempler på, hvordan bevægelse kan integreres i alle skolens arenaer, så bevægelsen bliver en naturlig del af deres uddannelse og deres didaktiske begrebsverden. De får konkrete ideer til bevægelse, som de kan benytte i deres praktik og arbejde videre med i deres linjefag. På kurset får deltagerne desuden indsigt i, hvor de kan finde mere inspiration til bevægelse i skolen. 

På kurset lægges der op til, at de studerende reflekterer over formålet med bevægelse i skolen. Dette sættes både i relation til deltagernes egne erfaringer og til øvrige dagsordner. De studerende præsenteres for Dansk Skoleidræt som organisation og for de mange tilbud, de studerende kan benytte sig af i praksis, for at gøre arbejdet med bevægelse lettere. I løbet af kurset vil deltagerne på egen krop få afprøvet nogle af de former for bevægelse, der formidles.

Kurset tager afsæt i Dansk Skoleidræts bevægelsesindsatser, som tilbyder bevægelse til alle skolens arenaer.