Strategiforløb

En kommunal indsats for mere bevægelse i skolen

En kommunal indsats for mere bevægelse i skolen

Formålet med strategiforløbet er, at kommunen udarbejder et fundament og en
struktur for at skabe en kultur for bevægelse på kommunens skoler.
Strategiforløbet tager udgangspunkt i data om kommunen, der indhentes i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som bl.a. kan inddrage politikere, forvaltningschefer, konsulenter, skolebestyrelser, skoleledere, ressourcepersoner og elevråd. Dansk Skoleidræts konsulenter kortlægger udfordringer og muligheder
på baggrund af analyse af forundersøgelsen, og udvikler efterfølgende strategien i tæt samarbejde med relevante aktører fra kommunen.

Ønsker kommunen at lave en konkret handleplan for de enkelte skolers indsats, tilbyder Dansk Skoleidræt såkaldte procesforløb til skolerne i forlængelse af det overordnede strategiforløb.