Bevægelse integreret i undervisningen, Middelfart

Fakta

  • Målgruppen er pædagogisk personale i grundskolen
  • Kursisterne introduceres for det didaktiske værktøj Bevægelsesblomsten
  • Indholdet vil overvejende være af praktisk karakter

 

LUKKET KURSUS