Bevægelse med elevinddragelse, Herlev Byskole

Fakta

  • Målgruppen er lærere og pædagogisk personale i grundskolen
  • Kurset centreres omkring en kategorisering, forståelse og udvikling af forskellige brain breaks
  • Deltagerne introduceres for det gratis digitale værktøj Bevægelsesboxen (B-boxen)
  • Kurset vil overvejende være af praktisk karakter

Læs mere om kurset her

Pris

Det koster 750 kr. + moms pr deltager

I prisen indgår en B-box pr deltager

Afbud

Du kan læse om vores betingelser her.

SignUpForm