Bevægelse med og uden faglig kobling, Gislev

Fakta

  • Kurset er en kombination af de to kurser "Bevægelse integreret i undervisningen" og "Bevægelse med elevinddragelse"
  • Deltagerne introduceres for det didaktiske værktøj Bevælgesesblomsten
  • Der arbejdes med kategorisering af Brain Breaks
  • Kurset vil overvejende være af praktisk karakter

Du kan læse mere om kurset her

Pris

Det koster 510 kr. + moms pr deltager

I prisen indgår en plakat med Bevægelsesblomsten

Afbud

Du kan læse om vores betingelser her