Bevægelse med og uden faglig kobling, Kolding AFLYST

Fakta

 • Kurset er en kombination af de to kurser "Bevægelse integreret i undervisningen" og "Bevægelse med elevinddragelse"
 • Deltagerne introduceres for det didaktiske værktøj Bevælgesesblomsten
 • Der arbejdes med kategorisering af Brain Breaks
 • Kurset vil overvejende være af praktisk karakter

Du kan læse mere om kurset her

Pris

Det koster 510 kr. + moms pr deltager

I prisen indgår en plakat med Bevægelsesblomsten

Afbud

Du kan læse om vores betingelser her

Sådan håndterer vi Covid-19 i forbindelse med kurser

 • Vi medbringer et minimum af rekvisitter.
 • Vi rengør alle redskaber og remedier forud for hvert kursus.
 • Vi medbringer håndsprit til instruktører og kursister.
 • Vi tilpasser alle aktiviteter og øvelser, så de kræver så lidt kropskontakt som muligt.
SignUpForm
      SignUpDate failed: lastSignupdate.Date: 05-01-2021 00:00:00 DateTime.Now.Date: 25-01-2021 00:00:00
      dateIsInvalid : False
      signUpAllowed : False