Bevægelse på Tværs - netværksmøder

Netværksmøder om bevægelse

Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden inviterer til netværksmøder med inspiration, viden- og erfaringsdeling på dagsordenen. Netværksmøderne er primært for kommunale konsulenter og chefer, men alle skolens interessenter er velkomne.

Formålet med dagen er at give deltagerne input til arbejdet med at fremme bevægelse for børn og unge i skolen – på tværs af fagområder og forvaltninger og med særligt fokus på feltet mellem sundhed, skole og foreningsliv.
Deltagerne får mulighed for at netværke med andre fra tilsvarende fagområder i kommunerne i regionen, samt mulighed for at skabe netværk på tværs af regionens kommuner og med deltagerne fra egen kommune.

Møderne afholdes på følgende datoer og steder: 

2. marts 2017 i Viborg

8. marts 2017 i Tårnby

29. marts 2017 i Hedensted

30. marts 2017 i Ringsted

Husk samtidig at årets landsdækkende konference foregår d. 13. september 2017 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. Så sæt allerede kryds i kalenderen nu!

Tilmelding netværksmøder