GameBoosters: Aalborg

Fakta

  • GameBoosters er et tilbud til alle landets skoler
  • Kurserne er for elever fra 6.-9. klasse
  • Den enkelte skole udvælger efter egne kriterier 6-8 elever (eller flere), gerne af begge køn og på tværs af klasser og/eller klassetrin, som deltager på kurset.

Pris

Det koster 280 kr. + moms pr. elev at deltage på kurset.
Det er nødvendigt, at skolen tilknytter mindst én tovholder til skolens GameBoostere.
Tovholderen deltager selvfølgelig GRATIS på kurset.

Afbud

Du kan læse om vores betingelser her