GameBoosters: Juelsminde

Fakta

  • GameBoosters er et tilbud til alle landets skoler
  • GameBoosters er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt, TrygFonden og DGI
  • Kurserne er for elever fra 6.-9. klasse
  • Den enkelte skole udvælger efter egne kriterier 6-8 elever (eller flere), gerne af begge køn og på tværs af klasser og/eller klassetrin, som deltager på kurset.

Pris

Det koster 250 kr. + moms pr. elev at deltage på kurset.
Det er nødvendigt, at skolen tilknytter mindst én tovholder til skolens GameBoostere.
Tovholderen deltager selvfølgelig GRATIS på kurset.

Afbud

Der henvises til afsnittet "Praktisk Information" bagerst i gældende kursuskatalog, der kan ses og hentes her.

SignUpForm