TEST - Ulkebøl Hallen

Nu kan jeres elever på mellemtrinnet blive meldt til GameBoosters kursus og blive uddannet til, at sætte gang i frikvartererne  for indskolingen samt gøre en indsats for, at eleverne på jeres skole er fysisk aktive og samtidig har det godt med hinanden.

FAKTA:

  • GameBoosters er et tilbud til alle landets skoler
  • GameBoosters er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt, TrygFonden og DGI
  • Kurserne er for elever fra 6.-9. klasse
  • Den enkelte skole udvælger efter egne kriterier 6-8 elever(eller flere), gerne af begge køn og på tværs af klasser og/eller klassetrin, som deltager på kurset.

Så hvis I har nogle idræts- og bevægelsesivrige elever i udskolingen, der måske går med en kommende idrætsleder i maven, så er dette projekt helt oplagt at få sat i gang på jeres skole.

Det koster 250 kr. pr. elev (ex moms) at deltage på kurset, og det anbefales at man som skole uddanner min. 6 elever, men det er ikke noget krav. Samtidig er det nødvendigt, at skolen tilknytter mindst en tovholder for skolens GameBoosters.

Denne voksne deltager også i kurset (gratis), og skal hjælpe eleverne med at igangsætte og fastholde frikvarters aktiviterne, når de er tilbage på skolen.

Når eleverne kommer hjem fra kurset, er de klar til at indgå som GameBoosters på skolen.