Idræt og sundhed, Kalundborg

Fakta

  • Målgruppen er idrætslærere
  • Med kurset kvalificeres du til at anvende Idræt og sundhed som tema i idrætsfaget
  • Der kobles mellem teambaseret undervisning og afgangsprøven i idræt
  • Kurset veksler mellem teori og praksis
  • Kurset varer 3 timer og afholdes i Kalundborg d. 14. november. Nærmere info om tid og sted oplyses senest 14 dage før.

Pris

Det koster 490 kr. + moms pr deltager

Oplys ved tilmelding hvilken målgruppe du primært arbejder med

Afbud

Du kan læse om vores betingelser her

SignUpForm