Junioridrætslederuddannelsen for elever: Odense Kommune

Fakta

Uddannelsen varer 20 timer, som er fordelt over 4 undervisningsgange af hver 5 timer. Uddannelsen starter i september og afsluttes i december.

Formålet med uddannelsen er, at eleverne efter endt uddannelse som junioridrætsleder:

  • Kan fungere som trænere og er bevidste om leder-/trænerrollen.
  • Har kendskab til krop, motorisk udvikling og træning.
  • Kan planlægge og formidle.
  • Kan lave aktivitetsudvikling og justere aktiviteterne, så de optimeres i forhold til den gruppe af deltagere, der undervises.
  • Har kendskab til en forening, og hvordan arbejdet i en forening organiseres og drives.
  • Er i stand til at udvikle og gennemføre aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet og bevægelse for de yngre elever.
  • Kan inddrages i mange sammenhænge på skolen. Fx i bevægelsesbånd, i pauserne, i undervisningen, i SFO’en og i samarbejdet med det lokale foreningsliv.

Pris

Ved 12-25 deltagere: 29.500 ex. moms, ved 26-40 deltagere: 49.900 ex. moms. I prisen indgår elevhæfte, diplom og øvrige materialer til uddannelsen.

Afbud

Du kan læse om vores betingelser her