Kropsbasis

Introduktion til Kropsbasisdugen

Introduktion til Kropsbasisdugen

Kurset har fokus på, at deltagerne får erfaring og kendskab til, hvordan man som underviser kan arbejde med faglige begreber inden for kropsbasis praksis. 

Kurset har derfor som formål at:

  • Deltagerne får indsigt i, hvordan de kan koble Kropsbasisdugen til undervisningsaktiviteter.
  • Deltagerne får konkrete didaktiske værktøjer til at udvikle og justere aktiviteter til udvikling af kropsbasisfærdigheder.
  • Deltagerne afprøver en række aktiviteter, som kan kobles til indholdsområdet kropsbasis, og som de kan anvende i egen praksis med få justeringer.

Kurset skal give deltagerne inspiration til deres arbejde med kropsbasis i idrætsundervisningen. Kropsbasis-dugen bliver koblet på aktiviteterne, så deltagerne får ideer til, hvordan de kan anvende fagbegreber i deres idrætsundervisning, således at eleverne får større indsigt i kropsbasis.

Deltagerne introduceres til Kropsbasisspejlet, Koordinationstrappen og Aktivitetshjulet som modeller og værktøjer i den daglige idrætsundervisning.

Kursuskalender

Bestil dit eget kursus