Den røde tråd i idrætsfaget - online workshop

Skab overblik, sammenhæng og progression

Den røde tråd i idrætsfaget - online workshop

Skab overblik, progression og sammenhæng.

På denne online akademidag bliver du og dine idrætskolleger klædt på til, at I kan skabe jeres egen dynamiske røde tråd i idrætsundervisningen.

Program for dagen
Akademidagen afholdes torsdag d. 5. august og består af en workshop i to dele.

  • Del 1 fra  kl. 9.00-11:30: Intro og arbejde med værktøj 1 - overblik. 

    Fra kl. 11.30 - 12.00 frokost.

  • Del 2 fra kl. 12.00 – 14.00: arbejde med værktøj 2 - holdninger og handlinger.

Du får:

- værktøjer til at skabe en rød tråd i idrætsundervisningen på egen skole. 
- mulighed for at udveksle erfaringer med andre idrætslærere.
- viden om temabaseret undervisning.
- arbejdstid med vejledning, hvor du og dine kolleger kan arbejde med jeres røde tråd.

Idrætsteamet får inspiration til at:

- arbejde med en fælles retning og et fælles mål for jeres idrætsundervisning.
- arbejde med en fælles kultur, som I vil have i idrætstimerne.
- styrke den idrætsfaglige dialog og koordineret jeres forståelser.

Vi anbefaler, at I deltager med mindst to lærere pr. skole.

Inden d. 5. august, hvor akademidagen afholdes, vil du modtage et link til et spørgeskema omkring jeres idrætsundervisning på skolen. Det skal give os viden om, hvor I står, inden vi starter.


Bemærk: Akademidagen foregår online