Boldbasis og boldspil

Introduktion til Boldspilsdugen

Introduktion til Boldspilsdugen

Kurset har fokus på, at deltagerne får erfaring og kendskab til, hvordan man som underviser kan arbejde med faglige begreber inden for  boldbasis og boldspil i praksis.Kurset har derfor som formål at:

  • Deltagerne får indsigt i, hvordan de kan koble Boldspils-dugen til undervisningsaktiviteter.
  • Deltagerne får med afsæt i de afprøvede aktiviteter indsigt i, hvordan de kan skabe sammenhænge mellem kompetenceområderne alsidig idrætsudøvelse, idrætskultur og relationer samt krop, træning og trivsel.
  • Deltagerne får didaktiske værktøjer til, hvordan man kan skabe god undervisning i boldbasis og boldspil – også selv om man ikke selv har stor erfaring med at spille bold.

Deltagerne får en indføring i Boldspilsdugens didaktiske modeller, som bidrager til boldspilsundervisningens variations- og udviklingsmuligheder. Man vil opnå indsigt i, hvordan Boldspilsdugen både støtter idrætslærerens navigation i undervisningen, samt skaber mulighed for refleksion og samtale med eleverne om boldspil i undervisningen.


Med afsæt i spillet ”Ultimatebold” afprøver deltagerne en række aktiviteter, der relateres til den dynamiske boldspilstrappe. Desuden opnås et grundlæggende kendskab til boldspilskategoriseringen, som giver en anden forståelse for, hvad boldbasis er, og hvad der er den oprindelige tanke med boldbasis.

Kursuskalender

Bestil et kursus fra kursuskataloget