Dans og udtryk

Introduktion til Dansedugen

Introduktion til Dansedugen

Kurset har fokus på, at deltagerne får erfaring og kendskab til, hvordan man som underviser kan arbejde med faglige begreber inden for dans og udtryk i praksis.

Kurset har derfor som formål at:

  • Deltagerne får indsigt i, hvordan de kan koble Dansedugen til undervisningsaktiviteter.
  • Deltagerne afprøver en række aktiviteter, som danner udgangspunkt for at udvikle bevægelser inden for dans og udtryk.
  • Deltagerne får ideer til, hvordan man kan skabe god undervisning i dans og udtryk – også selv om man ikke selv har stor erfaring med at danse.

Dans og udtryk tager afsæt i Fælles Mål med udgangspunkt i elevens rytmiske færdigheder, grundlæggende bevægelser inden for dans og udtryk, sammensatte bevægelsesmønstre og det at kunne beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier.

Deltagerne bliver introduceret til Dansedugen, og hvorledes modellerne: Danseskyen, Danserammen og Koreografitrappen kan anvendes i undervisningspraksis og koble praksis med fagbegreber.