Kropsbasis

Introduktion til Kropsbasisdugen

Introduktion til Kropsbasisdugen

Kurset har fokus på, at deltagerne får erfaring og kendskab til, hvordan man som underviser kan arbejde med faglige begreber inden for kropsbasis i praksis. 

Kurset har derfor som formål at:

  • Deltagerne får indsigt i, hvordan de kan koble Kropsbasisdugen til undervisningsaktiviteter.
  • Deltagerne får konkrete didaktiske værktøjer til at udvikle og justere aktiviteter til udvikling af kropsbasisfærdigheder.
  • Deltagerne afprøver en række aktiviteter, som kan kobles til indholdsområdet kropsbasis, og som de kan anvende i egen praksis med få justeringer.
  • Deltagerne får ideer til, hvordan man kan skabe god undervisning i kropsbasis – også selv om man ikke selv har stor erfaring inden for området.

Kurset skal give deltagerne inspiration til deres arbejde med kropsbasis i idrætsundervisningen. Kropsbasisdugen bliver koblet på aktiviteterne, så deltagerne får ideer til, hvordan de kan anvende fagbegreber i deres idrætsundervisning, således at eleverne får større indsigt i indholdsområdet kropsbasis.

Deltagerne introduceres til Kropsbasisspejlet, Koordinationstrappen og Aktivitetshjulet som modeller og værktøjer i den daglige idrætsundervisning.