Styrk din temabaserede idrætsundervisning frem mod prøven

Formålet med kurset er at kvalificere deltagerne til at arbejde med temabaseret idrætsundervisning, så det bliver naturligt for eleverne at inddrage et tema, når de skal til prøven i idræt. Vi giver konkrete praktiske eksempler på forskellige temaer og undertemaer samt hvorledes de kan kobles til fagets indholdsområder.

På kurset får du:

  • De gode argumenter for at arbejde med temabaseret idrætsundervisning.
  • Eksempler på forskellige temaer og undertemaer, der kan arbejdes med.
  • Idéer til konkrete undervisningsaktiviteter, du kan anvende i egen praksis med dine elever.
  • Mulighed for at afprøve på egen krop, hvordan temaerne kan kobles til fagets indholdsområder.
  • En kort gennemgang af kravene til prøven i idræt.
  • Eksempler på idrætsfaglige tekster og modeller, der kan understøtte elevernes refleksion og tilegnelse af fagbegreber, og som de også kan sætte i spil til prøven.
  • Erfaringsudveksling med andre idrætslærere.

Kurset er en blanding af teori og praksis.

Der er forplejning under hele kurset.