Motorik i skolen

Teori, aktiviteter og øvelser til alle alderstrin

Teori, aktiviteter og øvelser til alle alderstrin

Formålet med kurset er at klæde det pædagogiske personale på til at arbejde
systematisk med at styrke børnenes motoriske færdigheder og hjælpe dem til at
indgå i en skoledag med bevægelse.

Kurset indeholder en kort teoretisk introduktion til sanser, motorik og koordinations betydning for læring.
Efterfølgende er der afprøvning af lege og øvelser i praksis. Der præsenteres aktiviteter med mulighed for fuld lærerstyring samt lege og øvelser, der lægger op til elevernes evne til selvregulering- og styring. Derudover præsenteres simple didaktiske værktøjer, som kan anvendes til strukturerede motoriske aktiviteter for ALLE børn – uanset børnenes forudsætninger og udfordringer. Deltagerne på kurset får mulighed for at afprøve og reflektere over eksemplariske øvelser samt sætte det i relation til egen praksis.

Til de yngste elever tager kurset udgangspunkt i materialerne Mini-motorik og Skolesport MOTORIK. Materialer er udviklet til før-skole-tilbud, indskoling samt mellemtrin. Materialerne er let anvendelige med minimum af forberedelse.

Til de ældste elever tager kurset udgangspunkt i materialet Fun Skills, der er udviklet til eleverne fra 5.-9. klasse. Principperne i Fun Skills er krydsbevægelser, koordination, kognitive opgaver, uensartede bevægelser, rytme, progression, udfordring og aktivitetsudvikling.

Bemærk: Kurset er et praktisk kursus, og der anbefales tøj og sko til fysisk aktivitet.