Sæt Skolen i Bevægelse: Stoholm Skole, Stoholm

Sæt din skole i bevægelse!

Formålet med kurset er, at lærere og pædagoger

  • bliver introduceret til forskningsmæssige argumenter for at lave bevægelse i skoledagen
  • afprøver eksemplariske øvelser og får inspiration til, hvordan undervisning med bevægelse igangsættes samt målrettes egen praksis
  • reflekterer over muligheder, faciliteter og bevægelseskultur på egen skole