Styr på Sundheden: Korup Skole, Odense

Inspirerende gæsteundervisning fra Styr på Sundheden

Vi kommer ud på skolen og laver gæsteundervisning på 2. årgang. Formålet er, at elever og undervisere stifter bekendtskab med Styr på Sundhedens materialer, så de bliver motiverede til at fortsætte med at arbejde med sundhedsundervisning, der tager udgangspunkt i det brede og positive sundhedsbegreb. Vi laver aktive øvelser, der lægger op til dialog.