Sund, sundere, sundest

Motiverende foredrag for udskolingselever

Motiverende foredrag for udskolingselever

Formålet med foredraget er at få eleverne til at reflektere over, hvad sundhed er med henblik på at give dem en nuanceret forståelse af begrebet. Der er ingen løftede pegefingre.

Foredraget tager udgangspunkt i det brede og positive sundhedsbegreb, der forklares ud fra nærværende fortællinger, som eleverne kan blive inspireret af og identificere sig med.

Undervejs er der indlagt små aktive pauser og snakke over udvalgte emner i relation til elevernes sundhed.

Foredraget kan anvendes som inspiration til eller kickstart af den generelle sundhedsundervisning på skolen eller som en del af en temauge. Foredraget bygger bl.a. på undervisningsmaterialer fra Dansk Skoleidræt.

Hver klasse skal være repræsenteret af minimum en lærer, der varetager sundhedsundervisningen.