Mini-motorik

Mini-motorik

Mini-motorik er et inspirationsmateriale med en masse motoriske øvelser. Mini-motorik skal hjælpe alle børn med at blive gode til at bevæge sig og til at indgå i en skoledag med bevægelse hver eneste dag.

Målgruppen er 5-6-årige førskolebørn, der starter på skolen allerede i løbet af foråret.

Formålet er at ruste lærere og pædagoger i førskole-tilbud til at udvikle børns motorik, så de bliver klar til 10 års skolegang med bevægelse dagligt.

 

Mini-motorik – derfor!

  • Motorisk velfungerende børn deltager oftere i sociale lege end motorisk usikre børn.
  • Motorisk sikre børn bruger mindre energi på almindelige bevægelser, og kan derfor frisætte mere energi til kompliceret læring.
  • Motoriske færdigheder skaber øget selvopfattelse, mestring og selvværd.
  • Børns fysiske form og motoriske færdigheder har betydning for de kognitive funktioner (hukommelse, opmærksomhed og koncentration). Kognitive funktioner er afgørende for
  • indlæring.
  • Motoriske aktiviteter med krydsbevægelser stimulerer hjernebjælken, så der kan overføres information hurtigere fra den ene hjernehalvdel til den anden.

Kilde: Faktaark fra sbbs.info