Pædagogiske overvejelser

Pædagogiske overvejelser

Skab en kultur, hvor eleverne hjælper hinanden, giver feedback, fejrer succeserne, og hvor det er en naturlig del af læreprocessen at begå fejl.

  • Eleverne lærer progressionerne i forskellige tempi, hvorfor det er godt lade dem arbejde selvstændigt i par med deres tablet eller computer.
  • Lad eleverne være sammen i forskellige makkerpar, så de oplever at samarbejde og få succes med flere forskellige.
  • Nogle elever vil opleve en frustration over ikke at kunne øvelserne, samtidig med at deres klassekammerater har nemt ved dem. Skab derfor en kultur, hvor de elever, der hurtigt lærer øvelserne, skal hjælpe dem, der føler sig udfordret. De kan hjælpe ved at motivere og give hinanden feedback - fx videofeedback.
  • Tal med eleverne om, at det er en naturlig del af læreprocessen at begå fejl.
  • Eleverne skal hjælpe hinanden med at sikre, at øvelserne bliver udført rigtigt. Det er vigtigt, fordi det giver den bedste effekt på deres læring.
  • For at få succes kræver det, at eleverne arbejder koncentreret, og at de prøver igen og igen. Hjælp eleverne med at fastholde motivationen.