Kurser

Få kompetenceløft og inspiration

Vores kurser i motorik er tilrettelagt efter om du beskæftiger dig med førskole-børn, indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen. På de forskellige kurser lægges der vægt på forskellige aspekter. På kurset ”Fun Skills”, der henvender sig til udskolingen, er der fx fokus på hjernetræning, aktivitetsudvikling og kognitive udfordringer.

Som led i at arbejde med motorik kan skolen også uddanne junioridrætsledere, der er elever fra 7.-10. klasse, der bl.a. uddannes til at fungere som trænere, kunne planlægge, formidle og lave aktivitetsudvikling samt -justering. Det kan du læse mere om her.


På kurset i Mini-motorik klædes det pædagogiske personale på til at arbejde systematisk med at styrke børnenes grovmotoriske færdigheder og hjælpe dem til at indgå i en skoledag med bevægelse. Kurset er for dig, der arbejder med før-skolebørn eller indskolingselever.

Kurset "Motorik i indskoling og mellemtrin" indeholder en teoretisk introduktion til sanser og motorik, og afprøvning af lege og øvelser i praksis.

Med "Fun Skills gæsteundervisning" får din udskolingsklasse besøg af en gæsteunderviser i 3 timer. Tiden bliver dels brugt på at give eleverne basal teoretisk viden om motorisk træning og koordinations betydning for læring, dels på at udvikle øvelser ud fra principper som krydsbevægelser, koordination, uensartede bevægelser, rytme og progression.

Kurset "Fun Skills lærerkursus" er for pædagogisk personale i udskolingen. Formålet med kurset er, at arbejde med hvordan Fun Skills-konceptet kan blive en del af skolens bevægelseskultur og at udvikle nye Fun Skills-øvelser.