Årsberetning 2019: Bevægelse på samfundets dagsorden

I ord, billeder, grafik og video dykker vi ned i de mange højdepunkter fra Dansk Skoleidræts verden i 2019.

30. april 2020

Dansk Skoleidræt aktiverer landets skoleelever hver eneste dag året rundt ud fra en ambition om at ville fremme elevernes læring og trivsel. Positive oplevelser med bevægelse i barndommen giver lyst til mere og grundlægger gode og sunde vaner resten af livet. Dansk Skoleidræt løfter med andre ord en vigtig samfundsopgave, når vi understøtter skolerne i arbejdet med bevægelse.

I den sammenhæng var 2019 et særdeles aktivt og spændende år for organisationen. Ikke alene fik personale fra 1399 af landets skoler efteruddannelse i bevægelse gennem Dansk Skoleidræt - emnet blev også sat i politiske svingninger i Folketinget. Gennem bl.a. et foretræde, der førte til en decideret høring om emnet i starten af 2020, fik Dansk Skoleidræt sat fokus på, at der fortsat er brug for politisk opbakning til skolernes indsats, så de gode hensigter om 45 minutters daglig bevægelse fra skolereformen ikke går i glemmebogen, men holdes i hævd på kvalitativ sikker vis med Dansk Skoleidræt som den centale aktør.

Dette og meget mere kan du læse om i den netop udgivne Årsberetning 2019, som i ord, billeder, grafik og video dykker ned i årets højdepunkter.

Find Årsberetning 2019 her - og bliv klogere på enkeltafsnit her:

Kredsforeninger sikrer stærk lokal forankring
Stævner, turneringer, træf, aktivitetsdage, kursustilbud og meget andet. Dansk Skoleidræts 15 kredsforeningerne sikrer ikke blot lokal forankring, men også at der med nogle særdeles varierede programmer er noget for enhver smag og for alle medlemsskoler. Mere end 1.100 skoler med samlet set godt 475.000 elever var i 2019 medlem af Dansk Skoleidræt.
Læs mere


En brobygger mellem viden og praksis
Bevægelse kan skabe en varieret skoledag med fokus på læring og trivsel. Det ved de fleste, der har deres dagligdag i og omkring skolen. Få stiller spørgsmålstegn ved hvorfor, men snarere hvordan? Det underviser Dansk Skoleidræts konsulenter i, når de ude på landets skoler er brobyggere mellem ny viden fra forskningens verden og den virkelighedsnære praksis.
Læs mere


Idrætsfagets og idrætslærernes talerør
Dansk Skoleidræt har som en central del af sit virke rollen som idrætsfagets og idrætslærernes interesseorganisation. Derfor går vi aktivt ind i væsentlige aspekter omkring fagets status, faglighed og vilkår, og på Idrætslærernes Forum samler vi hvert år en række af landets idrætslærere til to livlige dage spækket med faglig input og ny inspiration til den daglige undervisning.
Læs mere


Sidste år med Sunde Børn Bevæger Skolen
Sunde Børn Bevæger Skolen er navnet på Dansk Skoleidræt og TrygFondens samlede program for sundhed, trivsel og læring i bevægelse, der startede op i 2015 og som udløb med udgangen af 2019. Et program, der gennem en række indsatser fordelt over hele skoledagen har fået flere børn og unge til at bevæge sig bl.a. i den boglige undervisning, i frikvartererne, i sundhedsundervisningen og gennem aktiv transport og motorik-indsatser.
Læs mere