2017 - med fuld fart på

Idrætsfestivaler. Aktive pauser. Bevægelse i de boglige fag. Stævner. Undervisningsforløb. Inspirationsdage. Titusindvis af elever og undervisere fik et aktivt år med Dansk Skoleidræt, der takker alle dem, som var med til at skabe glæde, bevægelse og fællesskab i 2017.

30. december 2017

Hvordan sætter man gang i frikvartererne?
Spørg en af de 3.470 elever, der i 2017 fik et kursus med Legepatruljen, GameBoosters og Kickstarter. 
Hvordan kan frivillige trænere fra lokale foreninger formidle deres sport, så børn og unge får lyst til at starte til netop den idrætsgren?
Spørg en af de 22.355 deltagere i Skoleidrættens Forårsfestival, der i 2017 fandt sted 68 på festivaler over hele landet.
Er Skolernes Motionsdag andet end en luntetur rundt i parken? Ja, den fordom vil nogle af de mere end 700.000 aktive elever, der var med i dagen, kunne afkræfte, for igen i år bød skolerne på et varieret udbud af bevægelses- og idrætsaktiviteter.
Mærker man suset og møder nye venner til stævner og turneringer? Det vil nogle af deltagerne på de 168 hold, der i efteråret dystede i skoleligaen i håndbold og fodbold kunne fortælle mere om. 

 

Bevægelse gavner

De mange aktive og glade deltagere er blot nogle af de resultater, vi i Dansk Skoleidræt glæder os over, inden vi snører skoene til et nyt år. I kredsene har der været masser af aktiviteter takket være ihærdige medlemmer. På nyhedsfronten var der også meget positivt i løbet af året. Fx at elever og lærere oplever, at motion og bevægelse bidrager positivt til mindre uro i klassen, som den seneste følgeforskning på skolereformen viste. Eller den nye undersøgelse fra Københavns Universitet, der dokumenterede, at motion lige efter en læringssituation kan medføre, at børnene bedre husker det, de har lært. 

 

LÆS MERE OM EFFEKTEN AF FYSISK AKTIVITET I DANSK SKOLEIDRÆTS FAKTAARK

 

Aktivt til skole

Bevægelse fremmer sundhed, læring og trivsel, men det er afgørende for lysten, at man har positive oplevelser med at være fysisk aktiv, og at motorikken er i orden. Netop det arbejder man på i Skolesport, der i 2017 blev udbredt til 140 skoler.
Gennem året har elever over hele landet gået hundredvis af kilometer i den lokale ”Gåbus”, hvor lumre bilkabiner blev skiftet ud med frisk luft, fællesskab og aktiv transport til skole. Efter sommerferien startede mange nye ruter op, og eleverne blev bragt sikkert i skole af erfarne chauffører.
For at styrke sundhedsundervisningen på skolerne udviklede Dansk Skoleidræt i 2017 helt nye materialer til Styr på Sundheden. 200 skoler modtog en sundhedskasse med forløb og materialer, der satte gang i elevernes refleksioner om ”Leg, bevægelse og motion” og ”Venner og fællesskaber”, og undervisningsformen i Styr på Sundheden er aktiv, så alle kom op af stolene.  Mange ønskede at vide mere om Styr på Sundheden, bl.a. en flok studerende på læreruddannelsen i Aarhus, som fik et oplæg af den ene af projektlederne bag projektet.  I 2018 får deltagerne i Styr på Sundheden tilsendt nye forløb om ”mad og måltider” og ”Følelser og selvværd”.

 

BESTIL EN GRATIS SUNDHEDSKASSE 

 

Idrætsundervisere fik ny inspiration

Hvordan samarbejder vi om bevægelse i kommunen? Det var omdrejningspunktet for Bevægelse på Tværs-konferencen, hvor mere end 100 kommunale konsulenter deltog og fik ideer og erfaringer fra kolleger - lige til at tage med hjem og omsætte til mere aktive skoledage.
Som en del af Bevæg dig For Livet samarbejdet med DIF og DGI arrangerede Dansk Skoleidræt Idrætslærernes Forum to i oktober. Næsten 400 undervisere fra hele landet fik i to dage med inspiration og ny viden om idrætsfaget.

 

Aktiv december 

Mere end 900 skoler modtog årets bevægelsesjulekalender fra Sæt Skolen i Bevægelse. Som noget nyt gemte der sig en spændende fortælling med indlagt løb, spring, dans og hop bag lågerne, og hos især indskolingseleverne var det en stor succes. Bevægelse i de boglige fag er populært, og på tre ud af fire skoler er der bevægelse i timerne, viste undersøgelsen ”Bevægelse i Skoledagen 2017”, som Oxford Research havde lavet for Dansk Skoleidræt og TrygFonden. En undersøgelse, der bl.a. også viste, at skolernes mål med bevægelse er trivsel, og at få skoler udnytter skole-foreningssamarbejdet.
Gennem året stillede magasinet Idræt i Skolen skarpt på en række aktuelle temaer. Blandt andet om at få de ældste elever i bevægelse, om skolernes fysiske rammer og om inkluderende idrætsundervisning. 

 

LÆS DEN SENESTE UDGAVE AF MAGASINET IDRÆT I SKOLEN