7. klasse går forrest i Legepatruljen

Thyregod Skole har succes med at bruge store elever til at sætte gang i legene for indskolingen. De er gode til at håndtere småkonflikter og bliver hurtigt forbilleder for de små.

19. marts 2019

- Hvem kan være allermest stille?

Nicoline Sørensen og Nanna Løwendahl står i midten af Thyregod Skoles gymnastiksal. De er Legepatrulje-instruktører, og denne februardag er små 30 indskolingselever samlet i middagsfrikvarteret for at være aktive og have det sjovt. De spæner rundt, råber og pjatter, som det hører aldersgruppen til, når der næsten er dømt fri leg. Men også kun næsten, for instruktørernes spørgsmål får de mange poder til at samle sig, være stille og lytte til Nicoline og Nannas instrukser.

Denne dag står der fangeleg på programmet – men man må kun bevæge sig rundt på stregerne på gulvet. Senere er der ”Politi og røvere”, og slutteligt er deltageren i legen menneskelige brikker i et stort vendespil. Børnene finder nemt ind i deres roller, og dagens 30 minutters Legepatrulje-session flyver af sted.
Undervejs er der flere gange nogle af de små, der lige skal have en krammer af en af de store. Det gør de gerne – også når der ikke lige er Legepatrulje-aktiviteter i salen.


- Jeg synes, vi som instruktører får oplevelser med, hvordan vi håndterer de små i forskellige situationer. Det kan være, hvordan man tackler konflikter, eller hvordan vi viser omsorg, fortæller Nicoline Sørensen.

Legepatruljekurser

Legepatruljen er et tilbud til alle landets skoler, og I kan også få uddannet jeres elever som Legepatrulje-instruktører.
Kurserne er for elever fra 4.-7. klasse, og de varer 4,5 time. Kurserne indeholder bl.a. introduktion til lege, lege i mindre grupper og praktisk info til tovholderne.
I kursusoversigten kan I måske finde et kursus nær jer, eller I kan kontakte Dansk Skoleidræt for at få oprettet et kursus på jeres egen skole.
Læs meget mere om Legepatruljen på www.legepatruljen.dk


7. årgang har ekstra pondus

Nicoline Sørensen og Nanna Løwendahl er en del af Thyregod Skoles instruktørkorps i Legepatruljen, der tæller 12 elever fra 7. klasse. Legepatruljen er udbredt på et hav af skoler over det meste af landet, og det er i udgangspunktet elever fra mellemtrinnet, der står for legene for indskolingseleverne. Men på Thyregod Skole har man valgt at lade de lidt større elever stå i spidsen for Legepatruljen.

- Jeg synes, elever på 7. årgang er rigtig gode til at håndtere eksempelvis nogle af de indskolingsbørn, der godt engang imellem kan skabe sig lidt skeløjede. Det ekstra år, der er op til 7. klasse, giver instruktørerne mere respekt, og de bliver nemmere anset som rollemodeller. Der skal noget pondus til at styre 35 lopper i gymnastiksalen, siger Thyregod Skoles Legepatrulje-tovholder, lærer Jeanett Øllegaard Klos.

- De er meget ansvarlige og selvkørende. Jeg behøver ikke stå sammen med dem hele pausen. Der ville en 5. klasse være sværere at gå fra, siger hun.

Legepatruljen er et tilbud til alle indskolingselever på skolen, der har lyst. Uanset forudsætninger.

- Vi ser tit, at de elever, der i særlig grad er faste deltagere, måske er dem, der ikke så naturligt skaber legerelationer ude i skolegården. Og der ser jeg lige præcis en af Legepatruljens store berettigelser. Det er en god måde at samle de elever, der kan være lidt udenfor i andre sammenhænge. De finder et stærkt fællesskab i Legepatruljen, siger Jeanett Øllegaard Klos.


Gode relationer mellem store og små

Tovholderen glæder sig over de relationer mellem store og små elever, som fællesskabet fra Legepatruljen er med til at fremme.

- De små kontakter de store på gangene og i frikvarterne. Der er opbygget en relation, som gør, at store og små sagtens kan lege sammen i skolegården. Det handler meget om tryghed ved hinanden. Vi oplever også, at de små går til de store, hvis de har slået sig, og der ikke lige er en voksen i nærheden, fortæller Jeanett Øllegaard Klos, der også ser samhørigheden trække tråde til det fag-faglige.

- Relationerne kan bruges gennem hele skoleforløbet. Relationerne underbygger bl.a. skolens arbejde med ”læringsmakkere” på tværs af årgange, hvor fx 7. årgang næste gang har forløb med 2. årgang omkring sprogforståelse. Det er bare nemmere, når de har et godt indbyrdes forhold fra andre sammenhænge, siger tovholderen, der ser store perspektiver i det, instruktørerne tager med videre til andre sammenhænge.

- De store får i bund og grund noget livsduelighed ud af det ansvar, der følger med at være instruktør. Dannelsesaspektet er meget tydeligt. Og så lærer de at være på og at vise engagement gennem deres kropssprog. Det er noget, de senere kan have gavn af ved de mundtlige prøver, siger hun.


Tilpasser aktiviteterne

Thyregod Skole har Legepatruljen to gange om ugen. Det er forskelligt, hvor mange elever fra indskolingen, der møder op fra gang til gang. Det er også instruktørernes udfordring, for de skal kunne tilpasse aktiviteterne til antallet og niveauet til aldersgrupperne.

- Det kan fx være at dele børnene op i flere hold, hvis de er mange, eller at tilføre nogle flere rekvisitter, så der ikke er nogen, der står og hænger. Det er de meget opmærksomme på, siger Jeanett Ølgaard Klos.
Eleverne henter typisk inspiration fra Legepatruljens legemappe og fra det Legepatrulje-kursus, de var på i begyndelse af skoleåret. Men eleverne i 7. klasse er skarpe på selv at justere aktiviteterne løbende.

- Vi har udviklet nye lege med inspiration i nogle af dem fra mappen. Og så har vi altid nogle backup-lege med, som vi kan tage i brug, hvis vi vil dele eleverne op, så de største fx laver noget i salen og de mindste noget andet i kantinen, fortæller Nanna Løwendahl.

Både hun og instruktørmakkeren Nicoline er hjælpetrænere for et par gymnastikhold i Thyregod Gymnastikforening.

- Der giver det en positiv tilgang, at vi fra Legepatruljen kender mange af de udfordringer, der kan opstå – og at vi kender flere af de små i forvejen, siger Nicoline Sørensen.