75-års jubilæum: Festlig fejring med aktiviteter for høj og lav

Dansk Skoleidræt arbejder dagligt for at skabe mere og bedre idræt og bevægelse for alle børn i skolen. Med 75-års jubilæet den 28. september markeres en milepæl i organisationens virke, og det fejres bl.a. landet over med aktiviteter for dem, vi er til for – børnene.

22. september 2021

Den 28. september er en historisk dato for Dansk Skoleidræt. På denne dag for 75 år siden trådte repræsentanter fra skolens organisationer sammen for, som det hed sig, ”at drøfte betimeligheden af at danne et organ til fremme og retledning af skolernes obligatoriske og frivillige idrætsudøvelse”. Skolens folk ville selv ”tage hånd om skolens forskellige idrætsgrene og lede skoleidrætten ad sådanne baner, at den kunne blive en virkelig integrerende gren af skoleopdragelsen”. Skolen skulle ”sky al stjernedyrkelse og lade alle idrætskampe foregå klassevis eller holdvis samt søge frem til en bred, virkelig demokratisk standard”.

Med disse ord blev Landsudvalget for Skoleidræt etableret i 1946. Selvom formuleringerne kan synes noget støvede anno 2021, så passer de langt hen ad vejen på den organisation, der siden tog navneforandring til Dansk Skoleidræt.

De gamle formuleringer leder nemlig tankerne hen mod organisationens til alle tider centrale mål om, at alle børn skal opleve glæden ved idræt og bevægelse. Både de børn, der elsker spurten, og de, der absolut ikke gør, men som med et kærligt puf fra en inspirerende lærer i skolens trygge rammer alligevel får lyst til at prøve kræfter med alt fra højdespring i idrætstimerne til verber i engelsk, der i mere end én forstand er aktive.


Store oplevelser og aktive vaner
Dansk Skoleidræt har altid været garant for at skabe store oplevelser. Stævner, turneringer og idrætslejre arrangeret af et utal af passionerede ildsjæle har ikke mindst ude i organisationens 15 kredsforeninger fyldt elevernes rygsække med oplevelser for livet, der både har skabt store øjeblikke i situationen og - hvem ved - givet mod på mere og ansporet til aktive vaner.

Det er et omdrejningspunkt i Dansk Skoleidræts virke netop at bidrage til at skabe aktive vaner for landets skoleelever. Mange af organisationens initiativer handler om, hvordan idræt og bevægelse har store effekter og perspektiver i forhold til at fremme elevernes læring og trivsel – og det også med et naturligt blik på afledte sundhedsmæssige gevinster ved indsatserne.

Klik på billedet for at læse jubilæumsmagasinet

De aktive vaner er vigtige for den enkelte elev og i det store billede for folkesundheden. Og det uanset om vanerne er grundlagt gennem begejstring over deltagelse i sjove aktiviteter til Skolernes Motionsdag, om vanerne er opstået via læring med kroppen i de boglige fag, eller om vanerne er et resultat af, at Dansk Skoleidræt som idrætsfagets interesseorganisation bruger tid og kræfter på at forme fagets indhold, så alle børn kan være med og mærke glæden og de store øjeblikke, som skolens største dannelsesfag indeholder.


Jubilæumsaktiviteter over hele landet

Dansk Skoleidræt er som landsorganisation stiftet 28. september 1946. Da kredsforeningerne kom til året efter, har vi valgt at sprede vores 75-års jubilæumsaktiviteter ud over hele skoleåret 2021/22. Fejringerne kommer ikke mindst til at indeholde en række lokale jubilæumsaktiviteter for landets skoleelever.

Vi vil løbende samle billeder, videoklip og medieindslag fra de lokale arrangementer her.

På selve dagen vil jubilæet bl.a. blive markeret med en reception i Nyborg, og i anledning af den runde dag er der udgivet et 56-siders jubilæumsmagasin.
Vi håber, at mange vil dykke ned i de store øjeblikke, årene har budt på, og som er beskrevet i jubilæumsmagasinet. Tag med på en tidsrejse i Dansk Skoleidræts historie med nedslag om alt fra store elevstævner, populære idrætsmærker, etableringen af store succeser som Skolernes Motionsdag og Legepatruljen, politiske kampe gennem årene, rollen som idrætsfagets talerør, skolereformens fokus på bevægelse i hele skoledagen og meget andet.

Det er også i jubilæumsmagasinet, at vi sætter spot på nogle af organisationens mange frivillige ildsjæle, ligesom en række samarbejdsorganisationer i hilsner giver deres perspektiver på Dansk Skoleidræts arbejde, og hvor formand Finn Kristensen og generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt afslutningsvis prøver at kigge i krystalkuglen for at sætte ord på organisationens fremtidige rolle.

Tjek vores 75-års jubilæumsside her.