Anbefaling: Overvej at lempe idrætsprøven

Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg går ind for, at prøven i idræt i 9. klasse i sommeren 2022 afholdes. Men da mange elever grundet covid-19 har haft færre undervisningstimer i faget samt ændrede vilkår for afholdelse af en stor del af undervisningen, anbefales skolerne at overveje forskellige lempelser til prøvens omfang.

25. januar 2022

Prøven i idræt efter 9. klasse lurer ude i horisonten. Prøven har været aflyst to år i træk, og Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg mener ikke, det skal være alle gode gange tre. Men da de sidste to års idrætsundervisning til en vis grad har været præget af corona-udfordringer, anbefaler udvalget samtidig, at den enkelte skole skal have mulighed for at benytte sig af følgende lempelser, som kan ses som vores forslag til en mere praktisk konkretisering af den overordnede bekendtgørelse fra UVM:

  • Det skal være muligt for den enkelte skole/klasse at fjerne op til to indholdsområder inden udtræk, dog maksimum et fra hver pulje. De resterende indholdsområder (minimum fire, to i hver pulje) skal være ens for alle grupper i klassen.
  • Læreren kan i stedet for at udarbejde en undervisningsbeskrivelse vedlægge sin årsplan fra 8. og 9. årgang.
  • Der opgives minimum to temaer (i stedet for tre). Det betyder også, at der skal opgives færre tematekster i pensum, som dermed bliver mindre.

Bemærkninger:
Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg anbefaler, at prøven i idræt afholdes, da vi opfatter den som en vigtig del af idrætsfaget.  Det er her, at eleverne får mulighed for at vise, hvad de har lært i idrætsundervisningen gennem et helt skoleforløb, ligesom de får vigtig erfaring med at stå i en prøve/eksamens-situation. Der vil være elever og lærere, der vil føle sig ekstra udfordrede, fordi mange har oplevet aflysninger og ændringer i deres idrætsundervisning gennem de seneste to år. Derfor anbefaler vi ovennævnte lempelser, som vi har følgende bemærkninger til:

  • Ved at skolen/klassen får mulighed for at fjerne et indholdsområde fra hver pulje, imødekommer vi dem, der har haft svært ved at undervise i bestemte indholdsområder grundet hjemmeundervisning og restriktioner. Det kunne fx være redskabsaktiviteter eller løb, spring og kast.
    Vi sikrer os mod, at bestemte kropslige færdigheder helt kan fravælges, ved at fastholde, at der kun må fjernes et indholdsområde pr. pulje.
  • Mange idrætslærere bruger meget tid på at udarbejde en undervisningsbeskrivelse. Derfor vil vi give dem mulighed for i stedet at indsende deres årsplaner – som for de flestes vedkommende allerede ligger i det system, skolen bruger. Vi mener, at årsplanerne på samme måde som undervisningsbeskrivelsen vil kunne give elever og censor oplysninger om sammenhængen mellem pensum, teori og praksis.
  • Hvis man som idrætslærer føler sig presset på arbejdet med at få overordnede temaer ind over sin undervisning, vil det være en hjælp at disse bliver reduceret til minimum to. Der skal findes færre tematekster og det vil være mere overskueligt at vejlede de forskellige grupper i klassen, da de i højere grad arbejder med samme tema.

Det skal understreges, at de tre foreslåede lempelser skal være valgfrie for skolen/klassen. Dvs. at man uden videre kan til- eller fravælge en, to eller alle tre.


På vegne af Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg
Malene Tønder, formand