Benytter du dig af de gode tilbud?

Vidste du, at du i Dansk Skoleidræts webshop kan finde en række materialer, der gør arbejdet med bevægelse let og kvalificeret? Nu kan du se frem til et nyt og spændende tilbud hver måned. Vi skyder det nye tiltag ”Månedens tilbud” i gang med 50 % på et materiale, der både kan bruges af pædagogisk personale og elever: Aktivitetshjulet.

09. marts 2020

Månedens tilbud

  • Aktivitetshjulet: 30 kr. inkl. moms, eks. fragt og eksp.gebyr.  Se tilbuddet her.
  • Aktivitetshjulet + tre plakater: 45 kr. inkl. moms, eks. fragt og eksp.gebyr. Se tilbuddet her.
  • To Aktivitetshjul og fem plakater: 80 kr. inkl. moms, eks. fragt og eksp.gebyr. Se tilbuddet her.


Til alle former for aktiviteter

Aktivitetshjulet er et didaktisk værktøj, som du kan bruge til at beskrive, analysere og udvikle aktiviteter, både i idrætstimerne og i bevægelse generelt. Med materialet kan du tilpasse en hvilken som helst aktivitet, så du opnår det ønskede mål i aktiviteten. Når du først har fået principperne i Aktivitetshjulet ind under huden, vil dit fremtidige arbejde med bevægelse og aktivitetstilpasning blive sjovere, nemmere og mere effektivt.


Forstå Aktivitetshjulet

Aktivitetshjulet består af seks indholdskategorier, der beskriver strukturen i en aktivitet: krop, tid, rum, relationer, rekvisitter og retningslinjer. Ved at justere på en eller flere af de elementer, kan du tilpasse aktiviteten i en given retning.


I ringen rundt om indholdskategorierne finder du fire proceskategorier, der siger noget om de mennesker, der udgør aktiviteten på et givent tidspunkt. Fokus er fx den ladning du tillægger aktiviteter – hvad er formålet med den? Formidling og igangsætning referer til din rolle som underviser. Hvordan du bruger din stemme og krop – og i det hele taget forplanter engagement på målgruppen. Drivkraft og interaktion handler om, hvordan målgruppen kommunikerer, interagerer og i det hele taget er med til at påvirke aktiviteten. Feedback lægger op til at man både kan se tilbage og evaluere på aktiviteten og se frem – hvordan kan vi udvikle, så vi kommer frem til noget nyt?


Sådan bruger du Aktivitetshjulet i idræt
I idræt kan du med fordel inddrage eleverne i arbejdet med Aktivitetshjulet. En af de ting eleverne bliver bedømt på til prøven, er nemlig netop om de kan ”udvikle idrætslige aktiviteter”. Aktivitetshjulet vil derfor være oplagt at introducere for eleverne i idrætstimerne, så de kan få de enkle principper ind som en del af deres tankegang og måde at anskue aktivitetsudvikling på. Som idrætslærer kan du med Aktivitetshjulet i baghånden også selv let skrue på de rette parametre, så du hurtigt opnår den ønskede energi og formål med aktiviteten. Når du har brugt Akivitetshjulet nok gange, bliver det en del af den måde, du tænker på, og du vil kunne drage nytte af de simple teknikker utallige gange i dit virke. 

Aktivitetshjulet er udviklet i samarbejde med idrætsdidaktiker Mads Hovgaard.


Sådan bruger du Aktivitetshjulet i undervisningen

Heldigvis er det ikke kun i idræt, at børn bevæger sig i løbet af skoledagen. I undervisningen er der ofte indlagt aktiviteter af forskellig art, og også her kan Aktivitetshjulet kommet til gavn. Er du ikke uddannet idrætslærer, falder bevægelse i undervisningen dig måske ikke så naturligt - ligesom aktivitetsudvikling også kan være ukendt terræn. Aktivitetshjulet er derfor også en hjælp til dig, der ikke har erfaring med at tænke i de baner. Materialet giver noget konkret at arbejde ud fra, og det kan være til stor gavn, hvis du oplever at en planlagt bevægelsesaktivitet i din undervisning ikke går, som du havde håbet.


Find endnu mere inspiration

Husk, at du i vores webshop finder spændende materialer til alle former for bevægelse i skoledagen. Her er fx både materialer til idrætsfaget, bevægelse i undervisningen og motorik.

Gå på opdagelse i webshoppen lige her.