Bevægelse i SFO skal hjælpe udsatte indskolingsbørn

Dansk Skoleidræt er med støtte fra Ole Kirk’s Fond på vej med projektet FritterSport. Her skal bevægelse i SFO-tid særligt hjælpe de børn, der har svært ved at finde og indgå venskaber. I projektet uddannes pædagoger, og der udvikles materialer til temabaserede bevægelsesforløb for alle indskolingsbørn – med fokus på at hjælpe de udsatte børn med at udvikle sociale kompetencer og indgå i fællesskaber.

22. februar 2021

40 pct. af eleverne i 0.-3. klasse føler sig alene i skolen. Det viser tal fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling fra år 2018. Det er et højt tal, og med projektet FritterSport kommer Dansk Skoleidræt nu med et initiativ, som skal bidrage til at gøre noget ved problematikken.
I de næste 2,5 år skal der i regi af projektet efteruddannes pædagoger og udvikles materialer til temabaserede bevægelsesforløb, så udsatte børn, der af forskellige årsager føler sig alene, får gode oplevelser med fællesskaber og bevægelse. FritterSport skal organiseres af pædagogerne i SFO-tiden, og målet er, at børnene tilegner sig sociale kompetencer, så de fremadrettet har nemmere ved at indgå i andre fællesskaber.

- FritterSport tilgodeser de elever, der har svært ved at finde kammerater, fællesskaber og ikke løber først til salen, når der åbnes for bevægelse og ”fri leg”. Det er et projekt, der gennem inkluderende bevægelsesaktiviteter og fællesskaber skal hjælpe fx de børn, der ikke går til noget i deres fritid, men som vil have rigtig godt af at bevæge sig og være sammen med andre. FritterSport tilpasses børnene og deres behov, og foregår i et fællesskab, hvor alle børn er velkomne og deltagende, siger Signe Asferg Rasmussen, projektleder i Dansk Skoleidræt.

Udvikles i samarbejde med pædagoger
Fra foråret 2021 starter udviklingen af materialer til temabaserede bevægelsesforløb samt en efteruddannelse, der skal indføre pædagogerne i materialet. Pædagoger fra fire deltagerskoler skal bidrage til denne proces og i en efterfølgende pilotfase afprøve begge dele. Eksterne partnere som bl.a. Get2Sport og Center for Holdspil og Sundhed vil i udviklingsfasen bidrage med viden og vejledning om udsatte børn.

- For at dette projekt skal lykkes, er pædagogernes rolle central, fordi det ofte er dem, der ved præcis, hvilke børn der har brug for den støtte, tilbuddet kan give. De udsatte børn skal ses, der hvor de er, siger Signe Asferg Rasmusen. Efter pilotfasen udvides projektet til flere skoler.

FritterSport starter officielt op i august 2021, hvor de fire deltagerskoler skal afprøve materialet. Når projektet er afsluttet i sommeren 2023, vil det være muligt for alle landets SFO’er at tilgå det udviklede materiale.

- I FritterSport bliver bevægelsesformerne nøje udvalgt, så det ikke altid er de samme børn, der fremmes og de samme børn, der forsømmes. Samtidig skaber projektet rammerne for leg og bevægelse, som er nødvendigt efter et år med coronarestriktioner, nedkukninger og opdeling i klasser og zoner. FritterSport kan derfor ses som et samfundsanliggende, fordi flere børn har rigtig godt af nogle andre oplevelser, der giver bevægelsesglæde og mod til at være en del af fællesskabet, siger Signe Asferg Rasmussen.

Følgende deltagerskoler er med i FritterSport:

  • Risingskolen, Odense
  • Herstedlund Skole, Albertslund
  • Nørre Boulevard Skolen, Holstebro
  • Kildedamsskolen afd. Vipperød, Holbæk