Bevægelse i skolen: Dansk Skoleidræt rangerer kommunerne

Ny kortlægning giver mulighed for at sammenligne kommunernes indsatser inden for idræt og bevægelse i skolen. Målet er at styrke arbejdet på området, så eleverne i endnu højere grad oplever en varieret skoledag.

07. februar 2022

Hvordan klarer landets kommuner sig inden for idræt og bevægelse i skolen? Har de en bevægelsesstrategi? Har kommunens skoler motoriske indsatser for eleverne? Har de fagteams, som kan formulere en rød tråd for skolens arbejde med idrætsfaget?

Disse og en række andre emner kommer Dansk Skoleidræt til at spørge landets kommuner til i en helt ny national kortlægning. Det sker gennem en undersøgelse, som netop er udsendt til alle landets kommuner, og som fremover gentages hvert år.

- Vi ønsker at afdække, hvordan og hvor meget store som små kommuner prioriterer idræt og bevægelse i skolen. Der er brug for større opmærksomhed og gennemsigtighed på området, og med den nye kortlægning vil kommunerne kunne sammenligne sig med hinanden og inspireres på tværs af kommunegrænser, siger Finn Kristensen, formand for Dansk Skoleidræt.

- Kortlægningen vil give den enkelte kommune vigtig viden til at kunne hæve barren, så man efterhånden får opbygget et fælles sprog, skabt en fælles retning og arbejdet sig hen mod en bæredygtig kultur for idræt og bevægelse i skolen. Den skal bidrage til at få kæden til at hænge sammen - lige fra politikere, der træffer beslutningerne og tager et samfundsansvar, ud til eleverne, som på egen krop mærker, at området bringes højere op på den lokalpolitiske dagsorden, siger han.

Fakta om Skoleidrætskommune 2022

  • Dansk Skoleidræt lancerer nu for første gang en kortlægning af landets kommuner inden for idræt og bevægelse i skolen.
  • Kommunerne har modtaget en undersøgelse med spørgsmål inden for otte kategorier på området.
  • Ud fra svarene indplaceres kommunerne på et danmarkskort med en farve, der angiver en rangering.
  • De bedst rangerede kommuner har mulighed for at bryste sig af titlen ”Skoleidrætskommune 2022”.
  • Undersøgelsen bliver gentaget fremover hvert år.
  • Læs mere på www.skoleidraet.dk/sik

Placeres på danmarkskort
Kortlægningen af skoleidrætskommuner indeholder spørgsmål inden for otte kategorier, og svarene trækkes dels fra objektive data, som Dansk Skoleidræt henter fra centrale registre, og dels fra mere subjektive data, som kommunerne selv har indsigt i og dokumenterer i undersøgelsen.

På baggrund af de samlede besvarelser vil kommunerne blive vurderet ud fra en række kriterier og vægtninger – og indplaceret på et danmarkskort med en farve, der angiver rangeringen. Rangeringen offentliggøres ultimo april.

- Undersøgelsen kommer nok til at vise, at kommunerne står vidt forskellige steder. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke ønsker at pege fingre af nogen – den her kortlægning baserer sig på et ønske om at synliggøre vigtigheden af en varieret skoledag, hvor idræt og bevægelse er et centralt element for elevernes læring og trivsel. Jo dygtigere, kommunerne er på det her område, jo mere attraktive vil deres skoler også være, siger Inge Dinis Jensen, der er formand for Dansk Skoleidræts Kreds- og kommuneudvalg, lærer og byrådsmedlem i Ikast-Brande Kommune.

De bedst rangerede kommuner i kortlægningen har mulighed for at bryste sig af titlen ”Skoleidrætskommune 2022”.