Dansk Skoleidræt bidrager med viden i ny faggruppe


9. august 2017

Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet har inviteret Dansk Skoleidræt til at bidrage med viden og sparring i centrets faggruppe for børn og unge.

At indsamle og formidle ny viden står højt på dagsordenen hos Dansk Skoleidræt, der bl.a. årligt gennemfører en undersøgelse af bevægelse i skoledagen på alle landets skoler i samarbejde med Oxford Research og TrygFonden.

Dansk Skoleidræt deltager da også i flere faglige netværk, og nu kan endnu ét føjes til listen.

Center for Holdspil og Sundhed, der er et tværvidenskabeligt forskningscenter på Københavns Universitet, har nemlig bedt organisationen deltage i en ny faggruppe om børn og unge.

Dokumentationskonsulent Bjørn Friis Neerfeldt deltager i faggruppen, og han ser frem til samarbejdet.

-  Dansk Skoleidræt har stor erfaring med at implementere viden i praksis, og vi kan hjælpe med at kvalificere nogle af de forskningsmæssige indsatser, som centret sætter i gang, siger han.

Center for Holdspil og Sundhed servicerer kommuner, idrætsorganisationer og virksomheder med viden om, hvordan man med holdspil kan forbedre folkesundheden på en måde, der er socialt engagerende og sjov. Dansk Skoleidræt er også repræsenteret i centrets interessentpanel.

Læs mere om Center for Holdspil og Sundhed

VIDEO:
Hør Dansk Skoleidræts dokumentationskonsulent, Bjørn Friis Neerfeldt, fortælle om de vigtigste anbefalinger om fysisk aktivitet i skolen i forhold til at understøtte læring hos eleverne.